Vi är den självklara samarbetspartnern

Som beslutsfattare måste du angripa många olika frågor i din vardag. Vare sig du arbetar inom fastighetsbranschen eller på entreprenadsidan så måste du fatta både enkla och mer avgörande beslut. Det gemensamma mellan dem är vilka underlag du tar dina beslut på.

Alla har vi våra starkare sidor som vi måste få dela med oss utav. Om du kan ägna mer av din tid åt den kärnverksamhet du brinner för istället för att lägga energi på tekniska frågor så kan vi tillsammans komma närmare dina mål.

EnergiFokus hjälper dig som en partner, eller som vi själva vill säga, som din egna energiavdelning. Du har friheten att nyttja spetskompetensen när du behöver den!

Genomgång

Tillsammans går vi genom vad du och din verksamhet har för mål, vad ni brinner för, hur ni ser på Era tekniska frågor och reder ut vilka behov ni har.

Ju mer vi lär känna dig, desto fortare kan vi göra rätt saker och ta bättre beslut.

Plan

Vi hjälper dig att få rätt inriktning till vilka vägar som kan tas för att uppnå dina mål. Det kan handla om att välja rätt produkt och entreprenör eller att ta fram hela den nivån som slutprodukten kräver för att nå målen.

Vi skapar tillsammans en långsiktig och hållbar plan för dina mål.

Uppdrag

I uppdragen representerar vi dig fullt ut – som om vi vore din egna energiavdelning. Vi ställer rätt frågor till rätt personer, beräknar och tar fram underlag.

Vi samordnar så att du skall få slutprodukten som du vill ha den.

Utredning

Dina befintliga anläggningar eller hela fastigheter utreder vi med stort engagemang. Detta gör dels för att se hur allt samverkar i din fastighet. Då kan vi bygga en förståelse för helheten.

Det kan handla om att hjälpa din organisation med optimeringar av system eller hela systemhandlingar beroende på vilket mål du har.

Uppföljning

För att bekräfta att vi följer den beräknade vägen, så är det viktigt att följa upp uppdragen kontinuerligt. Detta gäller vare sig det är nybyggnationsprojekt eller om det rör mindre uppdrag. Det är också dessa uppföljningar som utgör de bästa beslutsunderlagen.

Daglig verksamhet

Vi hjälper också våra kunder med de dagliga frågorna angående drift. Det kan vara hyresgästfrågor av teknisk/klimat art, sakkunnigt utlåtande i juridiska frågor, utbildning för din personal eller kanske ett extra öga i ert överordnade övervakningssystem för drift. Inga frågor är för stora eller för små.

  Adress: Adress:Berglundavägen 10 B, Örebro
  Email: Email:info@energi-fokus.se
  Villkor & Policy: Villkor & Policy:Läs vår policy
  Rickard Svedin Rickard Svedin
  Telefon: Telefon: 070 480 98 80
  Email: Email:rickard@energi-fokus.se